En sak kan man utgå från när det gäller gamla ordspråk: att de är heteronormativa. Med det som utgångspunkt blir det tydligt vad ordet ”änkestöt” syftar på.

Läs hela nyheten här