Sorgligt: här hamnar popens bottenskrap

Under loppet av några dagar dog tre giganter till konstnärer. Jag har knappt hunnit bearbeta deras eftermäle, innan jag plötsligt förflyttas till den populärkulturella världens solkigaste dike.

Läs hela nyheten här