Så motsatte sig Volvo renare luft i Sverige

På 1970-talet var luften i svenska städer kraftigt förorenad av bilavgaser medan man i USA sedan länge försökt komma tillrätta med problemet, inte minst med hjälp av Volvo. Trots det var det knappast Volvo som bidrog till skärpta utsläppsregler i Sverige, visar en ny avhandling i ekonomisk historia.

Läs hela nyheten här