Så blev skandinavisk design lika med god smak

Nationalmuseums utställning om hur skandinavisk design påverkat amerikansk formgivning, och omvänt, är en fascinerande ögonöppnare för hur ”soft power”, mjuk makt, och nationellt varumärkesbyggande fungerar.

Läs hela nyheten här