Har du blivit tillfrågad att vara brudtärna på ett bröllop eller kan det vara så att du är den blivande bruden som är på jakt efter din brudtärna? Att bli tillfrågad att vara detta anses för många vara en mycket stor ära och något som omfamnas med glädje, spänning och med en förväntan. Att åta sig rollen som brudtärna medför ett ökat ansvar när det kommer till bröllop, och detta är en roll som många uppskattar att få åta sig. En brudtärna är oftast en person som befinner sig inom den närmaste kretsen som en syster, en nära släkting eller en mycket god vän. Det finns några tips och knep för att lyckas i denna roll.

Brudtärnans roll

Att åläggas rollen som brudtärna mottas oftast med en öppen famn. Den som nu blivit tilldelad denna roll uppmuntras till, för att lyckas bra i sin roll, att bekanta sig med vad som förväntas av en brudtärna. Brudtärnan förväntas vara brudens högra hand genom hela bröllopet. Med allt från att hjälpa till under planering av bröllop till att slutligen stå vid altaret under vigseln där du håller i brudbuketten samt ringen. Inom denna tidperiod finns det ett flertal uppgifter som en brudtärna vanligtvis har. Att anordna en möhippa, att vara smakråd under jakten på brudklänningen till att vara den styrande handen under bröllopsfesten. Inte allra minst förväntas en brudtärna vanligtvis att hålla ett tal, att läsa upp en dikt eller att sjunga en sång.

Att lyckas som brudtärna

Du har åtagit dig rollen som brudtärna. När du nu bekantat dig med vad du förväntas ha för uppgifter är det dags att träda in i din roll. En mycket god kommunikation mellan dig och den blivande bruden är nyckeln till framgång, och inte allra minst underlättar detta under förberedelse av bröllopet. Ni kan tidigt gå igenom brudens idéer och behov för att du enklare ska kunna vara en hjälpande hand under samtliga förberedelser. En brudtärna förväntas anordna en möhippa. För att du ska lyckas är planering nyckeln i detta sammanhang. Att tidigt vänja dig vid tanken på att du ska hålla tal är också ett gott tips för dig som brudtärna och som finner detta något obekvämt. Påbörja ditt tal tidigt för att kunna ha god tid att öva samt att finslipa för att detta ska bli så personligt, ärligt och så fyllt med kärlek som det bara kan bli. Och glöm inte bort att njuta i din roll som brudtärna.