Hunden har länge troget följt oss i såväl verkliga livet som i språket – det finns gott om hundar i olika talesätt. Men bara två hundraser tycks ha förärats egna verb.

Läs hela nyheten här