Latinet utdött? Inte bland SvD:s läsare!

Många utländska pluralformer stöps om när svenskan lånar in dem, men det gäller inte alltid lånord från latinet. Faktum är att det finns ett helt spektra av sådana ord som behållit sin latinska pluralböjning – och det orsakar förvirring.

Läs hela nyheten här