Jonas Brun skildrar demensen med stramt hållen sorg

”Hon minns inte” är ett osentimentalt men kärleksfullt porträtt av en mor som långsamt förlorar sina minnen. ”Det är en paradox att smärtpunkterna kan frammana något så vackert och hoppfullt”, skriver Maja Thrane.

Läs hela nyheten här