Det har sällan varit så dyrt att värma upp huset eller att tända julbelysningen. Klart oroande i en tid där vi tar el för givet och dessutom ska ställa om från fossila bränslen. Men det är inte länge sedan vi var vana vid att famla i mörkret.

Läs hela nyheten här