Lika oumbärliga som många i dag tycker att engelska uttryck är, lika nödvändiga ansåg svenskar för drygt 200 år sedan att franska lånord var.

Läs hela nyheten här