Tilltron till betyg och meriter är stark på prestigefyllda skolor. Men flera tänkare ifrågasätter nu meritokratin i grunden. I Michael Youngs klassiska dystopi leder systemet till revolution år 2034.

Läs hela nyheten här