Stenpoesi

Stenpoesi är ett projekt som i korthet innebär att sammanlagt sex av poeten Tomas Tranströmers haikudikter lagts in i gatubilden i Västerås centrum.Detta som en motvikt till alla kommersiella inslag som allmänheten möts av.Syftet är att poesin ska skapa små andhål och luftrum som ger möjlighet till reflektion i vardagen. De fyra stenar som lades ner 2008 ligger på Smedjegatan, Stora Gatan, Vasagatan och Köpmangatan. De två senaste lades ner i samband med Gå City-projektet i Västerås 2011 och var ett initiativ från staden för att hedra Tomas Tranströmer på hans 80:e födelsedag. Dessa båda hittar du på Hantverkargatan.

Diktvalen gick till så att, skrivarföreningen Arospennor valde ut tolv dikter varav Västeråsarna genom en kampanj på Radio Västmanland och en utställning på Västerås Stadsbibliotek fick rösta fram dikterna till de fyra första stenarna. Från Arospennors urval tog Ida Rosén Branzell och Annelie Salminen tre år senare ut dikterna till de senaste två poesistenarna.

Projektet med de fyra första stenarna var ett samarbete mellan projektledare och idégivare Ida Rosén Branzell, Föreningen Arospennor (och deras ordförande Annelie Salminen), fastighetsbolaget Klövern, Tomas Tranströmer och Västerås stad.
Invigningen av Stenpoesin skedde i samband med utdelningen av Tranströmerpriset, och ägde rum den 10:e maj 2008 på bondtorget i Västerås. Projektet genomfördes med stöd av Västerås stads kultur-, idrotts- och fritidsnämnd. Medfinansiär var: Fastighetsbolaget Klövern Västerås.

Arbetet med att ta fram de två senaste stenarna stod Ida Rosén Branzell för i samverkan med Västerås stad. På invigningen av Gå City blev hon intervjuad på den nya scenen (Bilderna till höger).


Tomas Tranströmers plats

Lasse Färnlöfs plats

Stenpoesin invigs 10 maj 2008

Stenpoesin invigs 10 maj 2008! Från vänster: projektledare Ida Rosén Branzell, Invigningstalare Maria af Malmborg, Arospennors ordförande Annelie Salminen och Tomas Tranströmer själv.

 
En av stenarna

Stenen vid Bondtorget.

 
En av stenarna

En av stenarna smyckad med sin röda ram, av Meng Hådell - Ikebana, dagen (invigningsdagen) till ära..

 
En av stenarna
Ida Rosén Branzell intervjuas om Stenpoesin under invigningen av gå city.

När Tomas Tranströmer fyllde 80 år ville Västerås Stad hedra honom genom att lägga ner ytterligare två haiku-stenar. De båda nya stenarna lades ner i samband med Gå City-projektet på Hantverkargatan. På bilderna: Ida Rosén Branzell intervjuas om Stenpoesin under invigningen av gå city.

 
Ida Rosén Branzell intervjuas om Stenpoesin under invigningen av gå city.

En av de två nya (2011) stenarna på Hantverkargatan.

 
startsida   


illustration   


offentliga uppdrag   


bokomslag   


logotyper   


utställningar   


mer...   


butiken   

sidan uppdaterad 2016-10-10